Úkol na 13.3.2013

08.03.2013 15:12

Každý ať si přinese na příští setkání vlastní loutku - loutku/maňáska. Jde o loutku, která se vodí zespodu a ovládá se palcem (1 ruka), ukazováčkem (hlava) a prostředníčkem (2. ruka). Tomuto typu loutky se říká javajka.

S loutkou si pak mají děti připravit krátkou scénku kterou předvedou ostatním na příštím setkání.

Ještě bych chtěl připomenout, že by se měly děti 5-10 minut denně rozmlouvat aby s tím na divadle neměly problémy. Zřetelnost mluvy je důležitou součástí téměř všech forem divadla. Bude se nám potom lépe zkoušet a můžeme pro diváky připravit lepší divadelní zážitek.

Děkujeme, že nás jako rodiče v tomto úsilí podpoříte a dětem tento nutný fakt budete připomínat.