Setkání čtrnácté

18.01.2013 23:03

Toto setkání bylo spíše rutinním. Mnoho se nelišilo od posledního protože nacvičujeme na vystoupení.

Nejprve jsme se tedy rozmluvili a rozhýbali svalstvo kolem úst aby se nám dobře mluvilo. Potom jsme se pustili do opakování naší verze hry o polámaném mravenečkovi, kterou jsme si několikrát přehráli. Protože některé děti v den vystoupení budou mimo Mělník, museli jsme některé role přeobsadit.

Nakonec jsme si zavzpomínali na různá rozpočítávadla a ty jsme se navzájem učili. Měly by být součástí jednoho z dalších vystoupení. Bude tedy potřeba aby se je děti dobře naučily.