Třinácté setkání

14.01.2013 23:06

Naše první setkání v roce 2013 jsme zahájili drobným rozhýbáním. Protože si pro nás nikdo nepřipravil žádné vlastní loutkové představení z loutek, které děti před Vánoci dostaly, vrhli jsme se rovnou do práce.

Protože je Nové divadlo Mělník spolupořadatelem divadelní přehlídky Divadlo dětem, domluvili jsme se s vedením Mekucu, že si pro tato představení připravíme krátká vystoupení s dětmi z Divadelní školičky. Z toho důvodu jsme si připravili pro děti krátkou scénku "Polámal se mraveneček", kterou jsme rovnou začali zkoušet.

Po nezbytném rozdání rolí jsme vysvětlili dětem co kdo bude říkat a hlavně předvádět a aby nezůstalo pouze u teorie, také jsme si to rovnou začali aranžovat na jevišti.

Děti se nově získaných rolí hned chytly a tak bylo zkoušení pro nás všechny jedna velká radost. Na konci hodiny jsme si ještě posílili hlasivky mluvením nahlas přez celý sál hlediště kulturního domu - což se nám při vlastních vystoupeních bude nejednou hodit. Při rozloučení pak děti dostali domů texty známé básničky a tím naše hodina zkončila.