Patnácté setkání

24.01.2013 09:25

Tuhle zkoušku jsme vedli čistě v rámci posledních příprav na nedělní vystoupení. Ještě více dětí než minule (ale ne všichni jak bylo požadováno!!!) bylo v černém mravenčím oblečení. Pro tuto zkoušku jsme přinesli dětem také jejich rekvizity a tak byl dojem téměř dokonalý.

Zopakovali jsme mravenčí akci a doufáme, že se při samotném nedělním vystoupení nic nestane, protože nám na zkoušce chybělo několik dětí.

Naši prodlouženou zkoušku narušilo zkoušení kapely, která zkouší normálně až po naší zkoušce ale díky našemu nastavení času jsme se s nimi překrývali. Zkušebnu mají přímo pod jevištěm na kterém jsme hráli takže jsme se potom už moc neslyšeli a bylo nutné přidat na hlase.

Několikrát jsme si také vyzkoušeli krátké vytoupení s rozpočítávadly, které nás čeká jednu z dalších pohádkových nedělí. Rozpočítávadla i to co kdo kdy dělá za akci je ale potřeba ještě dopilovat.

Nakonec jsme předali dětem důležité informace ohledně organizace nedělního vystoupení a šlo se domů...