Nespokojenost se spoluprací rodičů

29.01.2013 00:57

Rádi bychom na tomto místě vyslovili nespokojenost se spoluprací rodičů při srazu na nedělní vystoupení. Domluvený čas nebyl většinou rodičů dodržen a to způsobovalo dost organizačních nepříjemností. Šlo o veřejné vystoupení, které jsme v den vystoupení jak jsme předem avizovali potřebovali z důvodu neúplné účasti na zkouškách ještě naposledy vyzkoušet v kompletní sestavě. Měli jsme jen omezený časový prostor pro tuto zkoušku abychom nepřekáželi souboru, který se chystal na vystoupení s pohádkou. Navíc bylo potřeba zkontroloval a případně dokompletovat kostýmy. Vzhledem k tomu, že jsme také spoluorganizátory celého odpoledne máme na starosti organizaci také jiných věcí a proto se potřebujeme spolehnout na to že domluvené časy budou všichni zúčastnění dodržovat. Pokud se něco nedaří načas, musíme okamžitě vymýšlet alternativní řešení. To se může nakonec ukázat jako zbytečné pokud zmíněný opozdilec nakonec dorazí.

Dále bychom rádi upozornili, že není možné se pohybovat v zákulisí jeviště pokud toto nemáte někým z organizátorů povoleno. Svévolný pohyb v těchto prostorách není povolen. Dbejte prosím napříště našich pokynů a s případnými požadavky na vyzvednutí ošacení dětí atd. se obracejte na nás.

Předem děkujeme, že napříště budete brát naše pravidla a to především ta časová vážně. Zabráníte nám tak ve zbytečných stresových situacích.

Děkujeme.