Nácvik býchání

25.10.2013 15:03

Pro nácvik dýchání, trénujeme pomalé výdechy na říkance Oře, oře Jan...

Doporučuji tuto říkanku občas trénovat a pomalu si zvětšovat objem plic.

Oře, oře Jan...

Oře, oře Jan, přiletělo k němu hejno vran.

První praví - dobře oře,

duhá praví - nedobře oře,

třetí praví - dobře oře,...

 

a tokto až do kolika na jeden nádech zvládnete.