30. setkání

10.06.2013 20:38

Při naší poslední divadelní školičce jsme se po rozmluvení pobavili nácvikem tichého a hlasitého povídání. Protože to děti docela bavilo, domluvili jsme se, že se pokusí do příště co nejvíce vět z mojí vlastní povídačky naučit. Její text najdete v úkolech.

Dále jsme si vyzkoušeli hrát pantomimicky jak se jí různá jídla. Mimochodem toto bylo tématem minulého úkolu ale protože probíhaly různé školy a školky v přírodě tak spousta dětí chyběla. Proto nebyl výsledek moc dobrý. Z toho takě vyplynul druhý úkol, kterým je pečlivý nácvik nějakého jídla s co největší přesností v detailech.

Za snahu a dovednosti při tomto setkání byly děti odměněni sladkostmi v podobě Bomparů.