28. setkání

05.06.2013 09:18

Zopakovali jsme si předchozí krátká vystoupení, která jsme se zatím naučili. Dále jsme se zase trošku pověnovali pantomimě.