24. setkání

15.04.2013 21:32

Sešli jsme se na poslední loutkové hodině. Rozmluvení bylo samosebou základem. Za snahu, kterou děti při rozmlouvání tentokrát prokázaly je musím i zpětně pochválit. Měl jsem z nich opravdu radost.

Poté jsme se rozezpívali a zahráli si 2x kompletní loutkovou pohádku O závistivém sluníčku, včetně obou písniček. Tím jsme základní výuku práce s loutkou prozatím ukončili.

Následovalo několik her, které jsou nácvikem pohotového uvažování, zároveň pohybovou rozcvičkou a tříbením fantazie. Spousta podobných her nás ještě čeká a tak se děti mají ještě na co těšit.