23. setkání

09.04.2013 21:36

Na zkoušku školičky jsme se sešli včas a po delší době opět v hudebním sále MKD. Tam na nás už čekal zvukař kulturního domu se svojí nahrávací aparaturou. Tuho naší hodinu jsme začali tím, že jsme se pořádně rozmluvili protože jsme byli požádáni paní řiditelkou MKD jestli bychom se pokusili udělat zvukové upozornění pro divadelní představení. Pro děti to byla jistě zajímavá zkušenost a tak jsme se do toho pustili.

Po skončení nahrávání mělo začít hraní s loutkami. Trochu jsme pozměnili program a děti si příběh, který normálně hrají s loutkami zahráli sami. Jednak proto aby si texty více zafixovaly a také proto aby si uvědomili co v různých situacích dělají sami a pokusili se to potom zahrát i se svými loutkami.

Poslední věcí, která nás ten den čekala bylo seznámení se s písničkou, která by měla uvozovat a zakončovat vystoupení s loutkami. Písničku jsme si přezpívali a teď už záleží na každém jak ji doma vypiluje aby se představení příště vydařilo.

Program na příště: Naposledy si zahrajeme s loutkami, rozdělíme si jazykolamy a možná stihneme i kousek pantomimy.