Úkol na 17.10.

11.10.2012 23:03

Naučit se 2 nové jazykolamy. Snad si je dali děti do svých obálek na úkoly.

Zadruhé si mají připravit zahrání krátkého příběhu. Pokud si jej nezapamatovali, přečtěte si jej po rozkliknutí textu úkolu.

Jazykolamy:

1) Kotě v bytě hbitě motá nitě.

2) Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora.

Příběh:

Zloděj vlzeze do zahrady ukrást ze stromu vzácné jablko. Nemůže na něj dosáhnout a také se mu to nakonec nepodaří. Smutně sklopí hlavu k zemi kde uvidí překrásnou květinu. Přičichne k ní a pak ji i utrhne (ukradne). Nakonec se ze zahrady rychle ztratí.