Setkání šesté

02.11.2012 22:26

Naše šesté setkání jsme začali pohybovou hrou motanice. Potom přišla na řadu kontrola dechového cvičení "Oře, oře Jan...". Musíme uznat že u většiny byl znát výrazný pokrok. Následovalo opakování jazykolamů. Za každý úspěch v těchto rozmlouvacích cvičeních byly děti odměněny samolepkami do svých divadelnických sešítků.

Dále jsme dětem názorně ukázali důležitost jednotlivých nácviků divadelní mluvy - hlasitosti, výrazové vyjadřování emocí a gestikulace. Následně si všichni vyzkoušeli krátkou scénku sami zahrát. Dalším cvičením byl nácvik hlasité mluvy a křičení dětem opravdu šlo :-)

Nakonec jsme si zadali malý úkol na příště (znění úkolu najdete opět v úkolech).