Sedmé setkání

11.11.2012 23:15

Tato hodina byla zvláštní už tím, že jsme ji měli v tanečním sále. Začali jsme ji rozmlouvadly a jazykolamy. Poté jsme si vyzkoušeli opět naše dechová cvičení a foukání do chuchvalce vaty. Následova předtavení splněných domácích úkolů, kterými jsme začali naše nácviky neverbálních vyjadřovacích projevů, základů pantomimi. Tato zajímavá minipředstavení byla zárověň zkouškou představivosti pro ty, kteří měli poznat co právě předvádějící chtěl svojí pantomimou vyjářit. Následovala různá cvičení s imaginárními předměty a imaginární činnosti. 

Hodina opět zkončila vyhlášením úkolů na příští hodinu.